XXVII Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków

Bukówiec Górny, 13 października 2018 r.

Kurpiński, maj, dudy…
… i Ludwik Kurkiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie, rodem z Wielichowa,
… i kilku chłopaków, którzy w bukówieckiej szkole zagrali mu na dudach,
… i paru zapaleńców.
Tyle było trzeba, by w Bukówcu zaczęły się konkursy dudziarskie.

Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku mało kto wierzył, że muzyka dudziarska przetrwa. Nawet niektórzy z powyższych zapaleńców powątpiewali w to.
A było to tak: w maju 1983 roku prof. Kurkiewicz był jednym z jurorów Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Na zaproszenie ówczesnego dyrektora szkoły, Antoniego Kaczmarka, przyjechał do bukówieckiej szkoły. Tu przywitała go młoda dudziarska kapela. Ten znakomity klarnecista i nauczyciel był też… dudziarzem. Jak Karol Kurpiński, wyrósł w tradycji muzyki dudziarskiej. Kilka lat wcześniej zamówił sobie dudy u Edwarda Ignysia i chętnie na nich grywał.
Jeszcze tego samego dnia podzielił się z organizatorami Konkursu swoim pomysłem: trzeba zorganizować konkurs dla muzyków grających na dudach i skrzypcach podwiązanych, trzeba propagować tę muzykę i nie wolno pozwolić jej zaginąć!
Udało się jeszcze w tym samym roku. Ludwik Kurkiewicz, Edward Ignyś – mistrz i nauczyciel gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, Antoni Kaczmarek, Irena Michalewicz ówczesna dyrektor GOK Włoszakowice, Marianna Maćkowiak – skrzypaczka i regionalistka, Anna Markiewicz – kierowniczka Zespołu Regionalnego z Bukowca, Franciszek Małecki sołtys Bukówca, Stefan Skorupiński – regionalista, gawędziarz, Żelisława Kasperczak – bukówiecka bibliotekarka, Marian Niedźwiedziński -kierownik Teatru Poezji z Krzycka Wielkiego – to oni tworzyli pierwszy konkurs dla ludowych dudziarzy i skrzypków.
Pierwszy Konkurs nosił nazwę Konkurs Dudziarzy Solistów i odbył się w dniach 29-30 października 1983 w sali Domu Kultury w Bukówcu. Potem ewoluował, rozwijał się, stał się Konkursem Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków. Na pierwszym Konkursie młodych muzyków nie było nawet dziesięciu, starych dudziarzy prawie pół setki. Na dwudziestym Konkursie było już tylko dwóch muzyków starego pokolenia: Bolesław Kupczyk z Rawicza i Stanisław Kubiak z Krobi, ale za to ponad sześćdziesięciu młodych.
Odbyło się 26 edycji Konkursu , aż w 2011 roku wykreślono go z kalendarza gminnych imprez… Wielu z nas, miłośników tradycji dudziarskich, z tą stratą nigdy się nie pogodziło. Po siedmiu latach, na szczęście, udało się konkurs reaktywować.
Profesor Kurkiewicz w broszurce wydanej na pierwszy Konkurs napisał: „Nasz Konkurs ma na celu budowanie i rozwijanie tradycji pięknego muzykowanie na staropolskich instrumentach muzycznych. Konkurs taki powinien zachęcać młode pokolenie i dopingować do stałego podnoszenia poziomu zarówno muzycznego jak i poziomu budowy tych pięknych, starodawnych instrumentów muzycznych.”
Niech to będzie nasze motto na odnowiony Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków.

ARCHIWUM KONKURSU 2018

KONKURS

informacje dla uczestników i publiczności
PROGRAM

Sobota, 13.10.2018 r.

od godz. 9.00 : przyjazd i rejestracja uczestników konkursu
godz. 10.00 : rozpoczęcie konkursu
godz. 10.15 ​- 11.45 : przesłuchania konkursowe
godz. 11.45 ​- 12.00 : przerwa
godz. 12.00 ​-14.00 : ciąg dalszy przesłuchań
godz. 14.00 -​ 15.00 : obiad
godz. 15.00 – 15:15: złożenie kwiatów na grobach Floriana Ratajczaka i Anny Markiewicz
godz. 15.30 ​16.30 : uroczyste ogranie rzeźby dudziarzy i wspólne zdjęcie
godz. 17.00 ​18:00 : spotkanie z mistrzami, prelekcja, pokaz filmów
godz. 18.00 ​18:30 : gala finałowa ​ogłoszenie wyników i prezentacja laureatów
godz. 18.30 : 22.00: „Koncert i Potańcówka” – występy zaproszonych artystów i potańcówka do muzyki tradycyjnej

 

 

REGULAMIN
 

ORGANIZATOR KONKURSU:
Fundacja PRO-IDEA
PARTNERZY:
Stowarzyszenie Bukówczan MANU

REGULAMIN

XXVII Konkursu Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków
w Bukówcu Górnym, 25.08.2018 r.

1. Cele konkursu:
– ukazanie dorobku kapel dudziarskich i koźlarskich z regionu Wielkopolski i Lubuskiego
– propagowanie radości wspólnego muzykowania
– powrót do autentyczności wykonawstwa wraz ze śpiewem i grą do tańca
2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy grający jako kapela w składzie:
– para: dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane.
– trójka: kozioł, skrzypce, klarnet S
– skład podstawowy rozszerzony maksymalnie o 3 osoby
3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: kategorii początkujących i kategorii zaawansowanych. Do kategorii początkujących przynależą wszyscy, którzy grają na skrzypcach dudach, kozłach lub klarnecie do trzech lat, natomiast zaawansowani to grający powyżej trzech lat (bez względu na wiek).
4. Występ kapel złożonych z uznanych mistrzów gry na dudach i skrzypcach nie podlega ocenie jury. Ma być to pokaz pięknej gry dla młodych adeptów dudziarskiego muzykowania.
5. Kapele wymienione w punkcie 4 grają trzy dowolne utwory.
6. W wyjątkowych sytuacjach dudziarz, koźlarz, skrzypek lub klarnecista mogą wystąpić w kapeli w innym składzie osobowym, przy czym nie wolno łączyć muzyków z różnych kategorii zaawansowania.
7. Czas trwania popisu nie może przekraczać 5 minut i powinien zawierać:
– dla kategorii początkujących dwa różne utwory z regionu, który reprezentuje kapela, w tym minimum jeden utwór w metrum 3/4 lub 3/8
– dla kategorii zaawansowanych trzy różne utwory z regionu, który reprezentuje kapela, w tym minimum jeden utwór w metrum 3/4 lub 3/8
Każda kapela dudziarska zobowiązana jest wystąpić w stroju ludowym ze swojego regionu.
8. Pula nagród w konkursie wynosi 6.000 zł. W obu kategoriach Jury przyzna nagrody pieniężne:
– za zajęcie 1. miejsca – 1.000 zł,
– za zajęcie 2. miejsca – 700 zł,
– za zajęcie 3. miejsca – 500 zł,
9. Jury przyzna wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej wszystkim pozostałym kapelom ocenionym w konkursie w wysokości adekwatnej do uzyskanej oceny.
10. Oceny gry kapel dokona jury powołane przez organizatorów.
11. W ocenie jury będą brane pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie utworów, strojenie instrumentów, wykonanie przyśpiewki, prezentacja kapel, ogólny wyraz artystyczny występu.
12. Ocena jury będzie punktowana w skali od 1 do 10 i stanowić będzie o zajęciu danego miejsca, przy czym skład tradycyjny punktowany jest 1 dodatkowym punktem.
13. Organizatorzy zapewniają wyżywienie natomiast koszty podróży i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące.
14. Karty zgłoszeń należy przesłać do 1 października 2018 r. na adres e-mail: konkurs@bukowieckiedudy.pl
Wszelkich informacji o konkursie udziela: Zofia Dragan tel. 605 646 262
15. W razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości kapel w ramach poszczególnych ośrodków.

ZGŁOSZENIA
 

 

Aby zgłosić się do konkursu należy do 1 października 2018 r. przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres e-mail: konkurs@bukowieckiedudy.pl

Kartę zgłoszenia można pobrać klikając poniższy link

karta-zgłoszenia_pdf

 

 

KAPELA DUDZIARSKA MANUGI

KONCERT JUBILEUSZOWY

FILM

ZAPRASZAMY NA FILM

Film dokumentalny o żywej tradycji kultywowanej i przekazywanej kolejnym pokoleniom przez dudziarzy z Bukówca Górnego.

Diabelski instrument, pasja, miłość, muzyka, folklor, tradycja, poczucie dumy z lokalnego dziedzictwa kulturowego i nie tylko…

KONTAKT

Wszelkich informacji udzielają:

Zofia Dragan tel. 605 646 262
oraz Dominik May tel. 504 515 517

e-mail: konkurs@bukowieckiedudy.pl

images  I  imgres

 

ORGANIZATOR:

FUNDACJA PRO-IDEA

PARTNERZY:

STOWARZYSZENIE BUKÓWCZAN MANU

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.