XXVIII KONKURS KAPEL DUDZIARSKICH

Już za nami. 

Zapraszamy znów za rok!

A było to tak…

Kurpiński, maj, dudy…
… i Ludwik Kurkiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie, rodem z Wielichowa,
… i kilku chłopaków, którzy w bukówieckiej szkole zagrali mu na dudach,
… i paru zapaleńców.
Tyle było trzeba, by w Bukówcu zaczęły się konkursy dudziarskie.

Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku mało kto wierzył, że muzyka dudziarska przetrwa. Nawet niektórzy z powyższych zapaleńców powątpiewali w to.
A było to tak: w maju 1983 roku prof. Kurkiewicz był jednym z jurorów Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Na zaproszenie ówczesnego dyrektora szkoły, Antoniego Kaczmarka, przyjechał do bukówieckiej szkoły. Tu przywitała go młoda dudziarska kapela. Ten znakomity klarnecista i nauczyciel był też… dudziarzem. Jak Karol Kurpiński, wyrósł w tradycji muzyki dudziarskiej. Kilka lat wcześniej zamówił sobie dudy u Edwarda Ignysia i chętnie na nich grywał.
Jeszcze tego samego dnia podzielił się z organizatorami Konkursu swoim pomysłem: trzeba zorganizować konkurs dla muzyków grających na dudach i skrzypcach podwiązanych, trzeba propagować tę muzykę i nie wolno pozwolić jej zaginąć!
Udało się jeszcze w tym samym roku. Ludwik Kurkiewicz, Edward Ignyś – mistrz i nauczyciel gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, Antoni Kaczmarek, Irena Michalewicz ówczesna dyrektor GOK Włoszakowice, Marianna Maćkowiak – skrzypaczka i regionalistka, Anna Markiewicz – kierowniczka Zespołu Regionalnego z Bukowca, Franciszek Małecki sołtys Bukówca, Stefan Skorupiński – regionalista, gawędziarz, Żelisława Kasperczak – bukówiecka bibliotekarka, Marian Niedźwiedziński -kierownik Teatru Poezji z Krzycka Wielkiego – to oni tworzyli pierwszy konkurs dla ludowych dudziarzy i skrzypków.
Pierwszy Konkurs nosił nazwę Konkurs Dudziarzy Solistów i odbył się w dniach 29-30 października 1983 w sali Domu Kultury w Bukówcu. Potem ewoluował, rozwijał się, stał się Konkursem Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków. Na pierwszym Konkursie młodych muzyków nie było nawet dziesięciu, starych dudziarzy prawie pół setki. Na dwudziestym Konkursie było już tylko dwóch muzyków starego pokolenia: Bolesław Kupczyk z Rawicza i Stanisław Kubiak z Krobi, ale za to ponad sześćdziesięciu młodych.
Odbyło się 26 edycji Konkursu , aż w 2011 roku wykreślono go z kalendarza gminnych imprez… Wielu z nas, miłośników tradycji dudziarskich, z tą stratą nigdy się nie pogodziło. Po siedmiu latach, na szczęście, udało się konkurs reaktywować.
Profesor Kurkiewicz w broszurce wydanej na pierwszy Konkurs napisał: „Nasz Konkurs ma na celu budowanie i rozwijanie tradycji pięknego muzykowanie na staropolskich instrumentach muzycznych. Konkurs taki powinien zachęcać młode pokolenie i dopingować do stałego podnoszenia poziomu zarówno muzycznego jak i poziomu budowy tych pięknych, starodawnych instrumentów muzycznych.”
Niech to będzie nasze motto na odnowiony Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków.

ARCHIWUM KONKURSU 2019

ARCHIWUM KONKURSU 2018

KONKURS

informacje dla uczestników i publiczności
PROGRAM

Sobota, 12.10.2019 r.

godz. 12.00 – 13.00 : przyjazd i rejestracja uczestników konkursu

godz. 13.00 – 15.00 : przesłuchania konkursowe

godz. 15.00 – 16.00 : przerwa obiadowa

godz. 16.00 – 16:30 : złożenie kwiatów na grobach Floriana Ratajczaka i Anny Markiewicz, uroczyste ogranie rzeźby dudziarzy i wspólne zdjęcie

godz. 16.30 – 18.00 : spotkanie z mistrzami – wspólne muzykowanie

godz. 18.00 – 18:30 : ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja laureatów

godz. 18.30 – 22.00 : „KONCERT I POTAŃCÓWKA” – występy zaproszonych artystów i potańcówka do muzyki tradycyjnej

 

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU:

Fundacja PRO-IDEA

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Bukówczan MANU

REGULAMIN

XXVIII Konkursu Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków

w Bukówcu Górnym, 12.10.2019 r.

1. Cele konkursu:

– ukazanie dorobku kapel dudziarskich i koźlarskich z regionu Wielkopolski oraz Regionu Kozła

  • upamiętnienie dorobku patronów Konkursu, Floriana i Piotra Ratajczaków, ostatniego pokolenia  tradycyjnych bukówieckich dudziarzy i skrzypków
  • powrót do autentyczności wykonawstwa wraz ze śpiewem i grą do tańca

– propagowanie radości wspólnego muzykowania

2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy grający jako kapela w składzie:

– para: dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane.

– trójka: kozioł, skrzypce, klarnet S Es

– skład podstawowy rozszerzony maksymalnie o 3 osoby

  • sierszeńki
  • kategoria dowolna inspirowana repertuarem tradycyjnym dla dud i kozłów

3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: 

  • początkujący
  • zaawansowani
  • mistrz i uczeń

Do kategorii początkujących przynależą wszyscy, którzy grają na skrzypcach dudach, kozłach lub klarnecie do trzech lat, natomiast zaawansowani to grający powyżej trzech lat (bez względu na wiek). W kategorii mistrz i uczeń mogą wystąpić mistrzowie z uczniami grającymi nie dłużej niż 3 lata.

4. W wyjątkowych sytuacjach dudziarz, koźlarz, skrzypek lub klarnecista mogą wystąpić w kapeli w innym składzie osobowym, przy czym nie wolno łączyć muzyków z różnych kategorii zaawansowania.

5. Czas trwania popisu nie może przekraczać 6 minut i powinien zawierać:

– dla kategorii początkujących dwa różne utwory z regionu, który reprezentuje kapela, w tym minimum jeden utwór w metrum 3/4 lub 3/8

– dla kategorii zaawansowanych trzy różne utwory z regionu, który reprezentuje kapela, w tym minimum jeden utwór w metrum 3/4 lub 3/8

– dla kategorii mistrz i uczeń dwa dowolne utwory

Każda kapela zobowiązana jest wystąpić w stroju ludowym ze swojego regionu.

6. Pula nagród w konkursie wynosi 6.000 zł.

7. Oceny gry kapel dokona jury powołane przez organizatorów.

8. W ocenie jury będą brane pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie utworów, strojenie instrumentów, wykonanie przyśpiewki, prezentacja kapel, ogólny wyraz artystyczny występu.

9. Ocena jury będzie punktowana w skali od 1 do 10 i stanowić będzie o zajęciu danego miejsca. Sierszeńki oraz skład tradycyjny punktowany jest 1 dodatkowym punktem.

10. Organizatorzy zapewniają wyżywienie (obiad i kolacja) natomiast koszty podróży i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące.

11. Karty zgłoszeń należy przesłać do 9 października 2019 r. na adres e-mail: zofia_dragan@o2.pl.  W zgłoszeniu należy wyraźnie zaznaczyć w jakiej kategorii wystąpi dany skład.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Zofia Dragan tel. 605 646 262

12. W razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości kapel w ramach poszczególnych ośrodków.

13. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą opublikowane na stronie konkursu www.bukowieckiedudy.pl Informacja o ewentualnych zmianach będzie przekazana bezpośrednio także na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIA

 

 Karty zgłoszeń należy przesłać do 9 października 2019 r. na adres e-mail: zofia_dragan@o2.pl

 Pobierz kartę zgłoszenia 2019

 

 

 

KAPELA DUDZIARSKA MANUGI

KONCERT JUBILEUSZOWY

FILM

ZAPRASZAMY NA FILM

Film dokumentalny o żywej tradycji kultywowanej i przekazywanej kolejnym pokoleniom przez dudziarzy z Bukówca Górnego.

Diabelski instrument, pasja, miłość, muzyka, folklor, tradycja, poczucie dumy z lokalnego dziedzictwa kulturowego i nie tylko…

KONTAKT

Wszelkich informacji udzielają:

Zofia Dragan tel. 605 646 262
oraz Dominik May tel. 504 515 517

e-mail: konkurs@bukowieckiedudy.pl

images  I  imgres

 

ORGANIZATOR:

FUNDACJA PRO-IDEA

PARTNERZY:

STOWARZYSZENIE BUKÓWCZAN MANU

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.