XXIX KONKURS KAPEL DUDZIARSKICH

 

07.11.2020 r.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NAGRAŃ

A było to tak…

Kurpiński, maj, dudy…
… i Ludwik Kurkiewicz, profesor Akademii Muzycznej w Warszawie, rodem z Wielichowa,
… i kilku chłopaków, którzy w bukówieckiej szkole zagrali mu na dudach,
… i paru zapaleńców.
Tyle było trzeba, by w Bukówcu zaczęły się konkursy dudziarskie.

Na początku lat 80-tych ubiegłego wieku mało kto wierzył, że muzyka dudziarska przetrwa. Nawet niektórzy z powyższych zapaleńców powątpiewali w to.
A było to tak: w maju 1983 roku prof. Kurkiewicz był jednym z jurorów Konkursu Młodych Instrumentalistów im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Na zaproszenie ówczesnego dyrektora szkoły, Antoniego Kaczmarka, przyjechał do bukówieckiej szkoły. Tu przywitała go młoda dudziarska kapela. Ten znakomity klarnecista i nauczyciel był też… dudziarzem. Jak Karol Kurpiński, wyrósł w tradycji muzyki dudziarskiej. Kilka lat wcześniej zamówił sobie dudy u Edwarda Ignysia i chętnie na nich grywał.
Jeszcze tego samego dnia podzielił się z organizatorami Konkursu swoim pomysłem: trzeba zorganizować konkurs dla muzyków grających na dudach i skrzypcach podwiązanych, trzeba propagować tę muzykę i nie wolno pozwolić jej zaginąć!
Udało się jeszcze w tym samym roku. Ludwik Kurkiewicz, Edward Ignyś – mistrz i nauczyciel gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, Antoni Kaczmarek, Irena Michalewicz ówczesna dyrektor GOK Włoszakowice, Marianna Maćkowiak – skrzypaczka i regionalistka, Anna Markiewicz – kierowniczka Zespołu Regionalnego z Bukowca, Franciszek Małecki sołtys Bukówca, Stefan Skorupiński – regionalista, gawędziarz, Żelisława Kasperczak – bukówiecka bibliotekarka, Marian Niedźwiedziński -kierownik Teatru Poezji z Krzycka Wielkiego – to oni tworzyli pierwszy konkurs dla ludowych dudziarzy i skrzypków.
Pierwszy Konkurs nosił nazwę Konkurs Dudziarzy Solistów i odbył się w dniach 29-30 października 1983 w sali Domu Kultury w Bukówcu. Potem ewoluował, rozwijał się, stał się Konkursem Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków. Na pierwszym Konkursie młodych muzyków nie było nawet dziesięciu, starych dudziarzy prawie pół setki. Na dwudziestym Konkursie było już tylko dwóch muzyków starego pokolenia: Bolesław Kupczyk z Rawicza i Stanisław Kubiak z Krobi, ale za to ponad sześćdziesięciu młodych.
Odbyło się 26 edycji Konkursu , aż w 2011 roku wykreślono go z kalendarza gminnych imprez… Wielu z nas, miłośników tradycji dudziarskich, z tą stratą nigdy się nie pogodziło. Po siedmiu latach, na szczęście, udało się konkurs reaktywować.
Profesor Kurkiewicz w broszurce wydanej na pierwszy Konkurs napisał: „Nasz Konkurs ma na celu budowanie i rozwijanie tradycji pięknego muzykowanie na staropolskich instrumentach muzycznych. Konkurs taki powinien zachęcać młode pokolenie i dopingować do stałego podnoszenia poziomu zarówno muzycznego jak i poziomu budowy tych pięknych, starodawnych instrumentów muzycznych.”
Niech to będzie nasze motto na odnowiony Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków.

Koncert GRAMY DALEJ! w ramach XXIX Konkursu Kapel Dudziarskich w Bukówcu Górnym 2020 r.

GRAMY DALEJ! – to hasło tegorocznego koncertu, który zarejestrowaliśmy w ramach XXIX Konkursu Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków w Bukówcu Górnym. GRAMY DALEJ bo kontynuujemy piękne tradycje jednocześnie zachowując zalecany dystans 🙂 W tym nietypowym koncercie udział wzięli: Kapela Dudziarska MANUGI w składzie Patryk Szulc (dudy) i Michał Mocek (skrzypce podwiązane), Kapela Dudziarzy Wielkopolskich CK „Zamek” w składzie Romuald Jędraszak (dudy) i Paweł Dukat (skrzypce), Kapela DrajKa w składzie: Adam Knobel (kozioł weselny, klarnet), Karolina Kocik (harfa celtycka), Alicja Mazurek (instrumenty perkusyjne), Kapela Koźlarska Adama Kaisera w składzie: Adam Kaiser (kozioł ślubny), Martyna Żurek (mazanki). Serdecznie zapraszamy i życzymy miłego odbioru z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się na żywo i w kolorze na XXX – jubileuszowym konkursie, koncercie i potańcówce. Tymczasem bądźcie zdrowi.

ARCHIWUM KONKURSU 2020

ARCHIWUM KONKURSU 2019

ARCHIWUM KONKURSU 2018

KONKURS

informacje dla uczestników i publiczności
PROGRAM

Sobota, 07.11.2020 r.

godz. 9.00 – 21.00 – nagrania popisów konkursowych.

 

Niedziela 15.11.2020 r.

Ogłoszenie wyników.

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU:

Fundacja PRO-IDEA

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Bukówczan MANU

REGULAMIN

XXIX Konkursu Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra Ratajczaków

w Bukówcu Górnym, 07.11.2020 r.

1. Cele konkursu:

 • ukazanie dorobku kapel dudziarskich i koźlarskich z regionu Wielkopolski oraz Regionu Kozła
 • upamiętnienie dorobku patronów Konkursu, Floriana i Piotra Ratajczaków, ostatniego pokolenia  tradycyjnych bukówieckich dudziarzy i skrzypków
 • powrót do autentyczności wykonawstwa wraz ze śpiewem i grą do tańca
 • propagowanie radości wspólnego muzykowania

2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy grający jako kapela w składzie:

 • para: dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane.
 • trójka: kozioł, skrzypce, klarnet S Es
 • skład podstawowy rozszerzony maksymalnie o 3 osoby
 • sierszeńki
 • kategoria dowolna inspirowana repertuarem tradycyjnym dla dud i kozłów

3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: 

 • początkujący
 • zaawansowani
 • mistrz i uczeń

Do kategorii początkujących przynależą wszyscy, którzy grają na skrzypcach dudach, kozłach lub klarnecie do trzech lat, natomiast zaawansowani to grający powyżej trzech lat (bez względu na wiek). W kategorii mistrz i uczeń mogą wystąpić mistrzowie z uczniami grającymi nie dłużej niż 3 lata.

4. W wyjątkowych sytuacjach dudziarz, koźlarz, skrzypek lub klarnecista mogą wystąpić w kapeli w innym składzie osobowym, przy czym nie wolno łączyć muzyków z różnych kategorii zaawansowania.

5. Czas trwania popisu nie może przekraczać 6 minut i powinien zawierać:

 • dla kategorii początkujących i zaawansowanych dwa różne utwory z regionu, który reprezentuje kapela, w tym minimum jeden utwór w metrum 3/4 lub 3/8
 • dla kategorii mistrz i uczeń dwa dowolne utwory

Każda kapela zobowiązana jest wystąpić w stroju ludowym ze swojego regionu.

6. Pula nagród w konkursie wynosi 6.000 zł.

7. Oceny gry kapel dokona jury powołane przez organizatorów.

8. W ocenie jury będą brane pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie utworów, strojenie instrumentów, wykonanie przyśpiewki, prezentacja kapel, ogólny wyraz artystyczny występu.

9. Ocena jury będzie punktowana w skali od 1 do 10 i stanowić będzie o zajęciu danego miejsca. Sierszeńki oraz skład tradycyjny punktowany jest 1 dodatkowym punktem.

10. Organizatorzy zapewniają wyżywienie (obiad) natomiast koszty podróży i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące.

11. Karty zgłoszeń należy przesłać do 30 października 2020 r. na adres e-mail: zofia_dragan@o2.pl.  W zgłoszeniu należy wyraźnie zaznaczyć w jakiej kategorii wystąpi dany skład.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Zofia Dragan tel. 605 646 262

12. W razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości kapel w ramach poszczególnych ośrodków.

13. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą opublikowane na stronie konkursu www.bukowieckiedudy.pl Informacja o ewentualnych zmianach będzie przekazana bezpośrednio także na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

14. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, akceptacja niniejszego regulaminu oraz złożenie w dniu konkursu oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID-19, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Informacje dla uczestników w związku z COVID-19:

 • Konkurs odbędzie się bez udziału publiczności
 • Uczestnicy konkursu przed wejściem na teren wydarzenia będą mieli mierzoną temperaturę. Osoby o temperaturze powyżej 38 stopni Celsjusza nie zostaną wpuszczone na teren konkursu
 • Każdy Uczestnik, na etapie rejestracji w dniu konkursu ma obowiązek wypełnić zgodnie z ze stanem faktycznym Oświadczenie o stanie zdrowia ( wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u któregoś z Uczestników Warsztatów lub osób je prowadzących, Organizator przekaże odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oświadczenia o stanie zdrowia uczestników.
 • Przy wejściu na teren konkursu uczestnik będzie miał obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk zapewnionego przez Organizatora.
 • Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa (np. maseczką lub przyłbicą ochronną) za wyjątkiem własnego popisu.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu XXIX Konkurs Kapel Dudziarskich w Bukówcu Górnym, w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników, Organizator prosi o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, okresie przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ”

Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisany(a)

 ……………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że*:

1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję się przebywając na terenie Konkursu do:

1) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy;

2) Zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników;

3) Przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie konkursu oraz stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

…………………………………………..

(data i własnoręczny podpis)

……………………………………………

(numer telefonu lub adres mailowy)*

*Twoje dane osobowe będą przetrzymywane wyłącznie przez 14 dni od dnia wydarzenia, wyłącznie celem przekazania ich do GIS w razie takiej konieczności. Po okresie 14 dni zostaną zniszczone zgodnie z wytycznymi RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Fundacja PRO-IDEA ul. Ćwiklińskiej 3, 64-100 Leszno w dalszej części zwany jako Fundacją.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: fundacja@pro-idea.org

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowana COVID-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2. lit. b RODO w zw. z art. 207 kodeksu pracy, które nakładają na władze Fundacji odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników Fundacji jak i osób przebywających na jego terenie jako uczestnicy wydarzenia.

Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w części pierwszej oświadczenia jest obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na teren Konkursu i uczestniczenia w wydarzeniu. Zgoda na podanie danych kontaktowych jest obowiązkowa i stanowi warunek wejścia na teren wydarzenia.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotowi dokonującemu weryfikacji oświadczeń w imieniu Fundacji.

Okresy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Fundację od daty ich przekazania przez okres dwóch tygodni od dnia wydarzenia.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Fundacja nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Fundacja nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

ZGŁOSZENIA

 

 Karty zgłoszeń należy przesłać do 30 października 2020 r. na adres e-mail: zofia_dragan@o2.pl

Pobierz kartę zgłoszenia 2020

 

 

 

KAPELA DUDZIARSKA MANUGI

KONCERT JUBILEUSZOWY

FILM

ZAPRASZAMY NA FILM

Film dokumentalny o żywej tradycji kultywowanej i przekazywanej kolejnym pokoleniom przez dudziarzy z Bukówca Górnego.

Diabelski instrument, pasja, miłość, muzyka, folklor, tradycja, poczucie dumy z lokalnego dziedzictwa kulturowego i nie tylko…

KONTAKT

Wszelkich informacji udzielają:

Zofia Dragan tel. 605 646 262
oraz Dominik May tel. 504 515 517

e-mail: konkurs@bukowieckiedudy.pl

images  I  imgres

 

ORGANIZATOR:

FUNDACJA PRO-IDEA

PARTNERZY:

STOWARZYSZENIE BUKÓWCZAN MANU

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.